قوانین و مقررات

شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات بوبوکالا

مشتری عزیز بوبوکالا لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی بوبوکالا به دقت ملاحظه فرمایید.
ورود کاربران به وب‏‌سایت بوبوکالا هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری بوبوکالا و سایر خدمات ارائه شده توسط بوبوکالا به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات بوبوکالا است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین بوبوکالا از سوی کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.

www.warsazan.com

بازخوردها